نوشته های یک حوا

 

در واژگان سیاسی اصطلاحا به آن دسته از رژیمهایی "توتالیتر" می گویند که دارای

ویژگیهای زیر باشند :

۱ـ نظارت دولت بر کلیه ی شئون فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی .

۲ـ انحصار قدرت سیاسی در دست یک گروه حاکم .

۳ـ حذف کلیه ی اشکال نظارت دموکراتیک جامعه.

۴ـ توسل به ترور و خشونت برای سرکوبی هر نوع مخالف.

۵ ـ تسلط یک فرد در راس حزب و دولت (دولت در مفهوم فراگیر ).

۶ـ تلاش برای شکل دادن یک جامعه بر اساس ایدئولوژی حاکم .

۷ـ تجهیز همه قوای جامعه در راه اهداف حکومت و از میان بردن استقلال فردی .

برگرفته (نقل به مضمون)از : [فرهنگ سیاسی/غلامرضا علی بابایی ]

 

نمونه های متعددی را از حکومتهای "توتالیتر" در یک قرن گذشته سراغ داریم که

به اختصار دو نمونه از شاخص ترینهایشان را مقایسه می کنم : نظام مارکسیستی

 شوروی و ناسیونال سوسیالیسم آلمان نازی .

(به طور کلی هر "توتالیتر"ی را باید "دیکتاتوری" دانست اما هر دیکتاتوری الزاما 

 "توتالیتر" نیست) .

آنچنان که  هویداست کمونیسم بر مبنای برابری نوع بشر شکل گرفته اما مکتب

نازیسم با ایدئولوژی کاملا متضاد بر اختلافات انسانی و برتری عده ای بر عده ی دیگر

تکیه دارد این دو دیدگاه از بنیان متضاد هستند اما آنگاه که عملکرد این دو حکومت با

 دو دیدگاه مخالف و متعارض را در طول مدت حیاتشان مقایسه کنیم اندازه ی نزدیکی و

شباهتشان را بیشتر در می یابیم . هر دو به غایت ایده آلیست و آرمانگرایند؛ تمامی

تفکرات مخالف را نفی کرده و بی ارزش می شمارند؛ مخالفان خود را به فجیع ترین

شکل قلع و قم می کنند.  اقتصاد دولتی را گسترش داده و اهرمهای اقتصاد را در دست

می گیرند . هر دو گروه تعریف خاصی را از انسان ارایه می کنند و شهروندان خود را تنها

در یک چارچوب از پیش تعیین شده می پذیرند ؛ از نوع مدل مو تا پوشش و رفتار و

سکنات را برای مردم مشخص می سازند و با استفاده از انحصارات رسانه ای تبلیغات

مشابهی  ارایه داده و از شیوه های یکسان سرکوب مخالفین بهره می گیرند. با گذشت

 زمان و مقایسه   در می یابیم که این دو  اسامی متفاوت و در عوض عملکردی

 کاملا مشابه دارند !

اسلامی بودن یا مسیحی بودن یا بی دین بودن یک حکومت توتالیتر  تغییری در عملکرد

آن ایجاد نمی کند آنچه که مهم است جلوگیری از تسلط یک تفکر خاص در تمام ارکان

 حکومتی است به گونه ای که آن را به صورت تفکر غالب و معیار سنجش درستی و

نادرستی در آورده , هرگونه تفکر دیگر را بی ارزش تلقی کند ؛چنانکه اگر درست ترین

اصول موجود در جهان را هم در اختیار داشته

باشیم در نتیجه تغییری ایجاد نخواهد شد .

خوب سوال اینجاست که با توجه به گفته های بالا حکومت ما یک حکومتی بر پایه

دموکراسی است یا که....؟

راستی کسی در مورد موجودیت جمهوری سوسالیستی و جمهوری اسلامی چیزی

می دونید من که شنیدم اینا در کنار هم موجودیت یکدیگر رو خدشه دار می کنند حالا

دروغ و راستش پای خودشون...

پ.ن١: اینو نوشتم برای اینکه بعدا که بخوام در مورد اصطلاحات سیاسی که در حوزه

حکومتهای توتالیتر معنا می گیرند بنویسم مشکلی پیش نیاد..

 

 

 

نوشته شده در ۱۳۸۸/٦/۱٤ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ توسط مژگان نظرات () |


Design By : Night Skin