نوشته های یک حوا

One Person,Footprint,Day,Outdoors,Color Image,People,Tranquil Scene,Sand,Walking,Beach,Solitude,Loneliness,Human Foot,Human Leg,Single Step,Steps,Barefoot,Beauty In Nature,Beauty,Beautiful,Coastline,Getting Away From It All,Escape,Foot,Jogging,Female,Holiday,Vacations,Island,Mediterranean Countries,Mediterranean Sea,Morning,Nature,Paradise, Michigan,Heaven,Idyllic,Track,Relaxation,Sea,Summer,Sport,People Traveling,Travel,Pursuit,Stepping,Tropical Climate,Water,Street,Women,Wave,Outline

آی بالا بالا ها... می شنوی؟ حواست هست؟ ببین... گفتی: جنس ظریف می

آفرینم تان. گفتیم : باشد. گفتی : گناه پای شماست... انتخاب هم. گفتیم :

باشد. گفتی :‌ بزرگترین درد ها و بزرگترین لذت ها را به شما می دهم... 

نفرینی پشت سر شماست: مادر شدن! گفتیم : ‌باشد. گفتی :‌فقط برای رنج

هایتان « ‌اشک » را به شما می دهم. گفتیم: باشد.آهاااای!! نگفتی با این

موجودات کله شق چه کار کنیم؟ نگفته بودی ظرافتمان برای این است که آنها

 لذت ببرند... نگفته بودی گناه همه چیز را به پای ما مینویسند... نگفته بودی

انتخاب هایت گاهی اینقدر سخت می شوند... نگفته بودی  بزرگترین درد ها و

بزرگترین لذت هایمان را این موجودات عجیب و غریب درست می کنند ... نگفته

 بودی برای همان نفرین ات هم باید دست به دامن یکی از این ها بشویم...باور

 کن بعضی وقت ها بدجوری مستاصل می شویم. قاطی می کنیم و نمی

 دانیم باید الان برایشان مادر باشیم ، هم سر باشیم ، خواهر باشیم ، یا

معشوق.  کاش یک دستو العمل هم همراهشان می آفریدی!!باور کن بعضی

 وقت ها این « اشک » ای که داده ای اصلن بسّمان نیست... 

پ.ن:من الان با یکی از این موجودات به مشکل برخوردم واقعا که زبانم قاصر

قاسر قاثر اصلا قاسمه واقعا بعضی وقت ها باید رفت باید پشت کنی به همه

چیز و من تصمیم خودمو گرفتم خداحافظ. ..................

نوشته شده در ۱۳۸٧/۸/٧ساعت ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ توسط مژگان نظرات () |


Design By : Night Skin